Vývoj výkupních cen větrné energie a ostatních obnovitelných zdrojů

 

Srovnání výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů v ČR v CZK/kWh*   
Zdroj Cena 2007 Cena 2008 Cena 2009 Cena 2010 Cena 2011 Cena 2012 Cena 2013 Cena 2014 Cena 2015 Cena 2016
Fotovoltaika** 13,46 13,46 12,79 12,15 5,5 6,16 2,83 0 0 0
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 2,46 2,46 2,34 2,23 2,23 2,23 2,12 2,014 1,93 0
Malé vodní elektrárny 2,39 2,6 2,70 3,00 3,00 3,19 3,23 3,23 3,23 0
Biomasa 3,37 4,21 4,49 4,58 4,58 4,58 3,73 3,335 3,263 0
Bioplyn z BPS 3,04 3,9 4,12 4,12 4,12 4,12 3,55 0 0 0

 

* v grafu jsou v případě rozmezí cen pro různé kategorie uváděna maxima (jedná se zejména o biomasu a bioplyn)
** od roku 2011 jsou podporované pouze FVE s výkonem do 30 kWp, u FVE je proto uvedena cena pro FVE s výkonem do 30 kWp

 

 

Poznámka:

V tabulce jsou uvedené výkupní ceny platné pro zdroje uváděné v daném roce do provozu.

Od roku 2013 dochází ke změně systému podpory, jejíž součástí je omezení možnosti volit podporu formou výkupních cen, větší množství nových zdrojů bude muset volit roční zelené bonusy nebo hodinové zelené bonusy. Výše obou forem zelených bonusů se však vždy odvozuje od stanovené výkupní ceny, proto budeme pro porovnání zjednodušeně i nadále používat výkupní cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem

 

 

 

 

Vývoj výkupních cen elektřiny z větrných elektráren (CZK/MWh)
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Výkupní cena 2600 2460 2460 2460 2340 2230 2230 2230 2120 2014 1980 0

Zdroj: ERU - Cenové rozhodnutí

Větrné elektrárny v ČR
Partneři