RSS ČSVE novinky http://www.csve.cz/tools/RSS/generate_rss.php http://www.csve.cz/tools/RSS/generate_rss.php 30.4.2017 30.4.2017 Q2 Blog info@q2.cz info@q2.cz Portugalská vítězství nad uhlím http://www.csve.cz/novinky/438 Portugalsko loni v létě získalo titul na fotbalovém mistrovství Evropy. Ještě předtím však země dosáhla jiného zajímavého úspěchu: část května pokrývaly tamní spotřebu elektřiny obnovitelné zdroje. Přečtěte si celý na tomto odkaze. 06.02.2017 Bez obnovitelných zdrojů se smogu nezbavíme. http://www.csve.cz/novinky/439 Komora obnovitelných zdrojů energie navrhuje intenzivní zaměření vlády na co nejrychlejší zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. „Každá kilowatthodina získaná z obnovitelných zdrojů nám pomáhá zlepšovat zdraví, protože ušetří emise z fosilních paliv, které vznikají např. pálením uhlí v domácích topeništích nebo v uhelných elektrárnách.“, uvedl Štěpán Chalupa. Poslední týdny ukazují, jak jsme na tom v ČR špatně s kvalitou ovzduší. Kritické smogové situace posledních dní jen upozorňují na problém, který tu máme každý den, fosilní zdroje nám znečišťují vzduch, který neustále dýcháme a tím samozřejmě zhoršují naše zdraví. V kritických obdobích, jako nyní dokonce omezují naše aktivity, ať už je to přímo doporučení omezení pohybu osob, dopravy či podnikatelských aktivit vč. pohybu zboží nebo výrobních procesů.   Přečtěte si celou TISKOVOU ZPRÁVU KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE.   06.02.2017 Zpravodaj 9-12/2016 http://www.csve.cz/novinky/436 Vážení příznivci větrné energie,   rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň v tomto roce a doufáme, že se nám podařilo prostřednictvím Zpravodajů, valného shromáždění členů ČSVE, tradičního podzimního Semináře, pravidelných informací na webu ČSVE a v neposlední řadě dalšími aktivitami týmu ČSVE přinést informace, které jsou důležité pro rozvoj našeho oboru. Máte před sebou poslední letošní Zpravodaj a my Vám přejeme příjemné počtení a pohodový závěr roku. Celý Zpravodaj čtěte zde 15.12.2016 TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE http://www.csve.cz/novinky/437 Vítáme vypsání podpory pro provozované obnovitelné zdroje pro rok 2017. Komora obnovitelných zdrojů energie vítá vypsání podpory pro provozovatele elektráren na obnovitelné zdroje energie pro rok 2017. Čtěte celou tiskovou zprávu zde. 15.12.2016 Nové větrné mapy http://www.csve.cz/novinky/434 Ústav fyziky atmosféry AV ČR dokončil nové větrné mapy, a to pro malé větrné elektrárny, tedy výšku 10 m nad zemí. Mapy vznikly a byly zpřístupněny s podporou programu Strategie AV21 a na jejich tvorbě se podíleli mj. naši členové Lukáš Pop a David Hanslian. Aplikace je veřejně dostupná zde: http://vitr.ufa.cas.cz/extremni-vitr/ http://vitr.ufa.cas.cz/male-vte/ 07.12.2016 Evropská komise potvrdila, že podpora obnovitelných zdrojů energie v ČR je slučitelná s vnitřním trhem EU. Nic proto nestojí v cestě tomu, aby ERÚ vypsal podporu pro rok 2017. http://www.csve.cz/novinky/435 Komora obnovitelných zdrojů energie vítá rozhodnutí Evropské komise ve věci tzv. notifikace podpory OZE, uvedených do provozu před rokem 2013. Rozhodnutí Komise je významné také proto, že se týká více než 90% všech obnovitelných zdrojů provozovaných v České republice. Obnovitelné zdroje přispívají ke zlepšovaní životního prostředí vč. zdraví obyvatel, zaměstnanosti, vyrábějí celých 14% hrubé domácí spotřeby elektřiny v ČR a zajišťují tak také plnění mezinárodních závazků ČR nejen ve výrobě čisté ekologické energie, ale i ochraně klimatu. Rozhodnutí Evropské komise je důležité také proto, že obnovitelné zdroje energie mají ambici postupně nahradit fosilní zdroje, od kterých se lidstvo zavázalo odejít nejpozději do roku 2065 (Pařížská úmluva o ochraně klimatu, 12/2015). Věcně a právně správné a korektní nastavení podpory obnovitelným zdrojům energie (v souladu s pravidly vnitřního trhu EU) je přitom nezbytným předpokladem pro další rozvoj těchto čistých ekologických zdrojů v ČR.   Energetický regulační úřad (ERÚ) podmínil vypsání podpory pro rok 2017 kladným rozhodnutím Komise. Text rozhodnutí Komise mají české orgány již několik dní k dispozici.   Komise prostě konstatovala, že nemá žádných námitek k podpoře OZE v ČR a potvrdila, že je v souladu s pravidly vnitřního trhu EU. Rozhodnutí Komise neobsahuje žádnou podmínku pro Českou republiku. ERÚ nemá žádný důvod otálet s vypsáním podpory pro rok 2017 pro Obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013. Pokud jde o kontrolu systému, aby bylo zabráněno eventuální překompenzaci, tu bude nutné ošetřit novelou zákonu a pro její provedení je čas do roku 2019.   Komora OZE dále znovu připomíná, že všechny již dříve poskytované podpory obnovitelným zdrojům jsou garantované zákonem, nastaveny legislativou v přiměřené výši a k jejímu omezení může dojít pouze v případě neslučitelnosti s pravidly vnitřního trhu EU, o čemž může rozhodnout pouze Evropská komise. Tzv. Notifikace v těchto případech není nutná, ani v tomto případě nebyla. Omezením již poskytované podpory jen s odvoláním na nenotifikaci bez přímého rozhodnutí o omezení Evropskou komisí by došlo k diskriminaci provozovatelů obnovitelných zdrojů v ČR, neboť ve všech obdobných případech v členských státech EU takto postupováno není, a takovýto přístup je potvrzen Komisí v mnoha „notifikačních“ rozhodnutích (např. i v případě ČR, a to jak aktuálního rozhodnutí, tak i toho z roku 2014).   S ohledem na výše uvedené Komora OZE očekává, že ERÚ vypíše zbývající podporu pro OZE i příspěvek na podporované zdroje v ceně elektřiny bez dalších průtahů a bude tím definitivně ukončeno nejen téma notifikace, ale především nejistota nejen všech provozovatelů, jimiž jsou občané, malí a střední podnikatelé, zemědělci, obce i veřejný sektor, ale i dalších zúčastněných vč. financujících bank i státem vlastněného operátora trhu, jež je závislý na stanovení příspěvku na podporované zdroje.   “ Evropská komise schválila český systém podpory pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013. Rozhodnutí Komise je jednoznačné. Neexistuje právní důvod, proč podporu blokovat.”, uvedl Štěpán Chalupa. “Nyní, po vydání rozhodnutí Komise očekáváme okamžité vypsání podpory tak, jak Energetický regulační úřad ostatně deklaroval. Opačný přístup by byl pro již probíhající podporu diskriminací provozovatelů v ČR oproti provozovatelům jinde v EU. ” dodal Jan Habart.   Kontakty: - Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz, +420 603 420 387 - Jan Habart, místopř. Komory OZE, jan.habart@komoraoze.cz, 603273672 O Komoře OZE Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) sdružuje profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie, provozovatele i výrobce zdrojů aj. Sdružení sleduje obecně prospěšné cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energií v ČR a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.   Tisková zpráva ke stažení zde.   06.12.2016 Notifikace pro OZE bude http://www.csve.cz/novinky/433 Posuzování podpory pro obnovitelné zdroje pokračuje pozitivně. Věcně je proces u konce. Zdržení, způsobené procedurálními a technickými náležitostmi není podstatné, očekáváme, že Evropská komise podporu potvrdí v říjnu a poté bude Energetickým regulačním úřadem vypsána. Více informací ke stažení zde. 29.09.2016 Léto ve větrné energetice http://www.csve.cz/novinky/431 Vážení příznivci větrné energie,   v letním vydání našeho Zpravodaje se ohlédneme především za úspěchem letošního „Dne větrné energetiky“, který se konal v sobotu 11. června a byl tentokrát díky netradičnímu pojetí jak programové, tak i organizační stránky unikátní. Letošní ročník se tak může pochlubit návštěvností 4500 lidí.   Přečtěte si celý zpravodaj zde. 01.09.2016 Větrná energetika generuje nová pracovní místa - nejméně 2 426 trvalých pracovních míst již v příští dekádě http://www.csve.cz/novinky/432 Hnutí DUHA energetické odbory (ECHO), ČSVE a Komora OZE zveřejňuje studii, kterou připravili konzultanti ze SEVEnu. Celou studii a Tiskovou zprávu najdete zde. 01.09.2016 Pozitivní zpráva pro staré zdroje před rokem 2013 http://www.csve.cz/novinky/430 Evropská komise potvrdila podporu pro nové místní bioplynové stanice a nové malé vodní elektrárny – ERÚ může vypsat podporu   Podpora pro nové místní odpadové bioplynové stanice a nové malé vodní elektrárny může být vypsána. Evropská komise tuto podporu schválila v právě vydaném notifikačního rozhodnutí, které potvrzuje soulad podpory s evropskými pravidly. Přečtěte si celou zprávu zde. 25.08.2016 Notifikace potvrdí, že podpora pro obnovitelné zdroje je správná http://www.csve.cz/novinky/428 TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE   Posuzování podpory obnovitelných zdrojů Evropskou komisí se blíží do cíle. Komise by během srpna a září měla potvrdit, že vyplácení podpory pro OZE je v souladu s evropskými pravidly. Tím by mělo nadobro skončit neustálé zpochybňování legitimity nároků provozovatelů na podporu výroby elektřiny z OZE. Rozhodnutí EK přinese uklidnění do sektoru výroby čisté energie a přispěje ke stabilizaci pracovních míst v sektoru. S očekávaným rozhodnutím souhlasí i vláda, provozovatelé čistých zdrojů a zástupci bank.   Více informací zde. 16.08.2016 V energetice máme samé dobré zprávy http://www.csve.cz/novinky/429 Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodně odmítá, že by kvůli neúspěšnému lobbingu majitelů některých vodních elektráren mohlo dojít k významnému zdražení vodného.   Celá tisková zpráva ke stažení zde. 16.08.2016 Smutná ptákovina http://www.csve.cz/novinky/427 Člověk, který ví, že si přírodu musíme chránit, je spokojen, když vidí na hřebenech hor i pahorkatin větrníky. Vrtule vyrábějí elektřinu ekologicky, vítr je obnovitelný zdroj. Hudralové klnou, že stožáry trčí, že to vydává divný zvuk, u kterého nemůžete spát, bydlet, pracovat nebo se rekreovat, ale to všechno můžete dělat jinde. V zimě od vrtulí odlétají kusy ledu na zvířata, na lidi i na auta, ale to si musíte umět správně stoupnout. Jeden drobný problém tu je, když přestane vítr foukat, musí být v záloze nějaký ten megawátek z uhelky nebo jaderky. Ale to nakonec u solárních lánů taky. Nejdůležitější ale je, že ozón si libuje, že nemá od skleníkových plynů strukturu ementálu. Podle nejnovějších zpráv prý už se sám záplatuje. Libuje si i lidstvo a ekologové zvláště.   Jiní přírodovědci si ale tolik nelibují. Především ornitologové. Vrtule zabíjejí ptáky. Tohle nebezpečí je ve vzduchu nové, a ptáci si s ním nedokážou poradit. Prý jich takhle umírají ročně v Evropě miliony. Hynou, když jen tak poletují kolem, nebo padají k zemi při tahu na jih. Třeba si představují, že si na tom vysokém sloupu, chvilku odpočinou. Na cucky jsou špačci, čápi, orli i netopýři. Včetně chráněných druhů, kterým se jinde klopotně budují rezervace.   Poprvé cítíme, že tu stojí v klinči jedni ochránci přírody proti druhým ochráncům přírody. Kteří myslíte, že vyhrají? A neprohraje nakonec ta příroda, v jejímž jménu se tohle všechno provozuje? A na čí straně stojíte vy?   P.S. Třeba by nám poradila nějaká přírodovědecká fakulta. Ta brněnská má krásnou novou budovu a architekt navrhl celou fasádu ze skla. Ptáky pochopitelně zajímá, co je nového v přírodovědném výzkumu, ale už se to nedozvědí, protože v tu ránu leží mrtvi pod tou fasádou.   Autor: Michal Konečný / středa 20.7.2016 13:01 / Zdroj: http://michalkonecny1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=537842 04.08.2016 Statistika instalací offshore v Evropě v 1. polovině 2016 http://www.csve.cz/novinky/426 Jaké byly instalace offshore větrných elektráren v Evropě v 1. polovině 2016?   investice do offshore větrných elektráren v první polovině roku 2016 přesáhly rekordních 14 miliard EUR celkem jde o 511 MW se 114 MW offshore větrnými elektrárnami již připojenými k síti. v první polovině roku 2016 si mezi sebe insalace do offshore větrných elektráren rozdělilo Německo s 258MW a Holansko s 253MW. celková kapacita v offshore elektrárnách v Evropě tak činí 11.5GW 13 projektů větrných farem o celkové kapacitě 4,2 GW jen pak v procesu výstavby   Více zde: WindEurope 2016 WindEurope statistics Zdroj: WindEurope 01.08.2016 A přece se točí http://www.csve.cz/novinky/425 V české krajině se tyčí dvě stovky obřích větrníků. Nahlédli jsme do útrob VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Dovnitř a hlavně nahoru.   Vypadá to spíš jako horolezecký výstup. Sukně musí zůstat dole, ještěže mi fotograf půjčil kraťasy. Dva chlapi mě cvakají do postroje s karabinami, sedák drží na stehnech a na ramenou. Do klecového výtahu se vejdeme jen dva, já a technik. Karabiny upevňuje na kostru výtahu, ocelová lana drží, ale kabina se lehce chvěje. „Nebojíte se výšek?“ směje se technik. Nepřesvědčil mě, abych zůstala dole. Copak můžu psát o větrné elektrárně, když ji uvidím jen od její paty? Cesta výtahem nahoru do gondoly trvá dobrých pět minut. Pak ještě tři patra po žebříku. A nakonec plazením po břiše k transformátorům. I když je elektrárna vypnutá (za provozu se nahoru nesmí), přesto hučí a vrtule se pořád snaží natočit po větru. Pak pár kroků ke střešnímu okénku a chytit se pevně madel na střeše. List vrtule je ode mě pár centimetrů. Měří 45 metrů. Mě ale spíš zajímá, jak hluboká propast zeje pode mnou. 100 metrů. Pohled dolů i do kraje se snad rovná jen pocitu, že vás na zádech nad zemí nese nějaký obří pták.   Fascinující hračka   Elektráren u Bantic mělo být původně pětadvacet, dnes tu stojí jen tahle jediná. Na dohled strmí ještě pět vrtulí u Břežan a jedna v Tulešicích. Ze země bych neměla šanci, ale z téhle výšky jsou vidět krásně. Za Tulešicemi pak dýmají věže jaderné elektrárny Dukovany. Zatímco na ty si obyvatelé jižní Moravy dávno zvykli, větrníky je pořád znepokojují, prý hyzdí krajinu. „Někdo je vnímá jako rušivý element ve výhledu, pro někoho ale můžou být fascinující hračkou,“ vysvětluje Karel Marek. Jeho firma se věnuje oboru už 23 let. Průšvihy kolem fotovoltaiky a neustálá změna zákonů zelené energii příliš nenahrávají, přesto v oboru zůstal. Začátkem 90. let stavěl jednu z nejstarších tuzemských farem v Jeseníkách, zatím největší větrná farma na Moravě s devíti elektrárnami vyrostla později v Horních Loděnicích. „Na rozdíl třeba od biomasy neprodukují větrné elektrárny žádné emise oxidu uhličitého, na rozdíl od uhlí nevypouštějí do ovzduší žádné škodliviny, na rozdíl od jaderné energie po větru nezůstává žádný odpad,“ vypočítává výhody svých krásných obřích hraček. Bantický větrník, když tedy zrovna nestojí kvůli naší exkurzi, pracuje úplně automaticky – sám se zapíná, když začne foukat vítr o rychlosti kolem 3 metrů za sekundu. Má na to počítač, který nutí vrtuli pořád „hledat“ ten nejvhodnější vítr. Když fouká víc než 23 metrů za sekundu, automaticky se vypne, sklopí listy, aby měl větrník co nejmenší odpor vzduchu, a čeká, až zase přijde příhodnější vítr. Vývoj jde však ke stále větším výškám věží, takže bantický větrník bude brzy patřit k těm menším. „Nahoře víc fouká a vítr je rovnoměrnější. Tady na jižní Moravě není členitý terén, takže jsou nahoře minimální turbulence. Ale třeba v horách vítr kopíruje klesání a stoupání povrchu, tomu se vrtule musí přizpůsobit,“ vysvětluje Marek.   Lákadlo pro turisty   V Česku v současné době stojí zhruba 200 větrných elektráren, nejvíc v Ústeckém kraji, kde vyrostly celkem na jedenácti místech. Ale třeba kraj Vysočina, kde jsou větrné podmínky velmi příhodné, má jen tři a další se zdráhá povolit. Hlavním argumentem je ochrana krajinného rázu, tedy víceméně estetické hledisko. Copak jsou větrné elektrárny opravdu tak ošklivé? Málokterá krajina u nás je původní, protínají ji silnice, dráty vysokého napětí, vysílače, vyrostla města, jedná se o prolomení těžebních limitů – přesto se nám větrníky v krajině nelíbí, podle některých kritik dokonce odrazují turisty. Ačkoli: po dostavbě větrníku v Jindřichovicích pod Smrkem se během prvního roku přijelo na elektrárnu podívat 12 tisíc zvědavých turistů. Zatímco u nás vyrábějí větrníky jen necelé jedno procento spotřebované energie, v Dánsku jsou na padesáti procentech, podobně to mají s větrem ve Španělsku, tady dokonce dokázali do sítě dodat rekordních 54 procent elektřiny z větru. I v Německu nebo v Rakousku lidé a firmy mnohem víc nakupují zelenou energii, byť může být dražší. „Je to podobné jako s čističkami odpadních vod. Dávno jsme pochopili, že abychom měli čistou vodu, je nutné do nich investovat, a nikdo se nezlobí, že jsou to vyhozené peníze. I na investice do odsíření uhelných elektráren jsme přistoupili, ačkoli to bylo drahé. Vítr na podobný přístup pořád čeká,“ dodává Marek. Vítr dává i práci. Ač spoustu věcí řídí počítač, větrníky potřebují lidskou pracovní sílu. Věže se pravidelně kontrolují, s každou údržbou musí technici vrtuli odstavit a dostat se nahoru do gondoly. A to i tam, kde není ve věži výtah. Teď si zkuste představit, že máte za den zkontrolovat třeba pět takových stometrových věží bez výtahu. A že si nahoře v té poslední kontrolované elektrárně zapomenete mobil, takže musíte na žebřík znovu…   Šumí jako les   Jak je to s hlučností elektráren, z níž mají lidé často obavy? Nejhlučnější je nahoře (při silném větru něco přes 100 decibelů), u paty stometrové elektrárny je hranice hluku podstatně nižší a do půl kilometru od ní nestoupne nad 50 decibelů přes den a 40 v noci – a to je zároveň hygienická norma pro městskou zástavbu. I proto jsou elektrárny stavěné v neobydlených zónách, v polích nebo v horách, k lidským obydlím se hluk ve většině případů vůbec nedonese. Agentura ochrany přírody a krajiny uvádí, že les ze vzdálenosti 200 metrů „šumí“ stejně silně, jako stejně vzdálená větrná elektrárna. Odcvakávám si karabiny z madel nahoře na střeše u listů vrtule a pomalu se po břiše zase soukám dolů k žebříku a pak ke kabině výtahu. Vrtule v poli za námi mizí jen pomalu. Ohlížíme se několikrát. Po té fascinující hračce.   ***   Kolik stojí elektřina větrná energie 2,03 Kč/kWh vodní energie 1,9 Kč/kWh elektřina z uhlí 3,9 Kč/kWh elektřina z jádra 4,1 Kč/kWh   Údaje o nákladech na výrobu elektřiny pocházejí ze studie zpracované v německém prostředí v roce 2012. Podobná studie pro Česko není k dispozici, ale lze předpokládat, že by hodnoty byly podobné. V cenách je oproti běžné praxi zahrnuta i státní podpora nebo společenské náklady. „Je to logické – elektřinu z uhlí máme dnes u nás tak levnou jen díky tomu, že provozovatel elektrárny nehradí způsobené škody na zdraví nebo na životním prostředí – tyto náklady nesou veřejné rozpočty, zdravotní pojišťovny a občané,“ vysvětluje Tomáš Jagoš z Hnutí Duha.   Co se hlídá při stavbě větrných elektráren Hluk: zjednodušeně lze říct, že při dodržení vzdálenosti 500 metrů od obytné zóny není elektrárna slyšet, silněji zní třeba šumění větru v korunách stromů. Stroboskopický efekt: vzniká zastiňováním slunce listy vrtule – rychlé střídání světla a stínu může být stresující pro obyvatele okolí, proto se efekt počítá ještě před stavbou. Zvířata: obávané nebezpečí střetu dravců s lopatkami vrtule je minimální, pro ptáky je vrtule viditelná; větrník je však nebezpečný pro netopýry.   Zdroj: 16.7.2016 Magazín Víkend DNES str. 14 Technika Autor: KLÁRA KUBÍČKOVÁ, mailto:klara.kubickova@mfdnes.cz   22.07.2016 Český výrobce věží pro větrné elektrárny http://www.csve.cz/novinky/424 Český výrobce věží pro větrné elektrárny -firma SIAG, Chrudim vyváží převážnou většinu své produkce na sever. Chrudimské věže měří od 80 do 140 m a váží až 300 t. Více čtěte zde: http://byznys.ihned.cz/c1-65331160-zivi-je-severni-vitr-nejvetsi-vyrobce-vetrnych-elektraren-v-cesku-veskerou-produkci-vyvazi 23.06.2016 Větrná energetika http://www.csve.cz/novinky/422 Větrná energetika u nás zaměstnává zhruba 2000 lidí. Rozvoj větného odvětví by mohl přinést další pracovní příležitosti: Příběh nového průmyslu na příkladu SIAGu 20.06.2016 I v Česku se vyrábějí komponenty do větrných elektráren http://www.csve.cz/novinky/423 I v Česku se vyrábějí komponenty do větrných elektráren – podívejte se a přečtěte si více: https://twitter.com/E15news/status/743044855153197057 http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/lubos-maly-vetrne-elektrarny-zivi-cesky-bruck-z-80-procent-1301914 20.06.2016 Fungování jen na OZE? Portugalsko to už dokázalo! http://www.csve.cz/novinky/421 Server The Guardian přinesl v pondělí informaci, že Portugalsko fungovalo 4 po sobě jdoucí dny jen a pouze na obnovitelné zdroje energie. Od brzkého rána v sobotu 7. května až do odpoledne ve středu 10. května stačily Portugalsku na pokrytí poptávky po elektřině vodní, větrné a solární elektrárny.   V loňském roce pokrývalo Portugalsko 22 % spotřeby elektřiny z větrných elektráren, 48 % pak ze všech obnovitelných zdrojů dohromady.   Celý článek si přečtěte zde. 20.05.2016 EWEA se změnila na WindEurope http://www.csve.cz/novinky/420 Proč se EWEA rozhodla změnit značku na „WindEurope“?     Vítr je konkurenceschopný   Větrná energie dává ekonomický smysl. V současné době je vítr na pevnině (onshore) nejlevnější formou výroby elektřiny z nových zdrojů v Evropě. Vítr v Evropě vytváří roční obrat více než 67bn EUR a 255.000 pracovních míst. U větrných elektráren na moři (offshore) se rychle snižují náklady a budou hrát ústřední roli v evropském energetickém mixu do budoucna.   Vítr představuje hlavní směr   V loňském roce tvořily větrné elektrárny 44 % všech nově instalovaných zařízení na výrobu energie v celé Evropě - více než kterákoli jiná technologie. Vítr pokrývá více než 11 % poptávky po elektřině v Evropě. V roce 2030 by vítr mohl pokrývat čtvrtinu spotřeby elektrické energie v EU a být tak páteří energetického systému Evropy.   Vítr je strategický   Vítr je důležitou a rostoucí součástí evropské průmyslové základny. Tři z pěti největších výrobců turbín na světě jsou evropské společnosti. Evropský průmysl dosahuje 40% podílu všech větrných turbín prodávaných po celém světě a má lví podíl na evropském výsledku vývozu v oblasti obnovitelných zdrojů. Vedeme svět v oblasti větrné energie na moři s více než 90 % dnešních offshore větrných farem.   Celkově lze říci, že větrná energetika se změnila z okrajového sektoru na hlavní proud průmyslu. Sektor větru vyzrál a stále se vyvíjí, a je třeba, aby se naše značka vyvíjela s ním.   Jedná se o klíčový moment a těšíme se na další spolupráci s vámi s cílem zajistit růst a prosperitu větrné energetiky v Evropě. Více informací zde. Dosavadní webové stránky EWEA, zůstávají funkční, jen už se dále „nevyvíjí“ www.ewea.org 10.05.2016 Situaci okolo větrných elektráren v Česku se věnoval pořad ČT Nedej se http://www.csve.cz/novinky/419  Česká televize se v rámci pořadu o životním prostředí Nedej se, v dílu nazvaném trefně „Bezvětří“, věnovala situaci okolo větrných elektráren v Česku. Podívejte se, jak se v současné době (ne)daří tomuto nejlevnějšímu obnovitelnému zdroji, vyslechněte si názory odpůrců, příznivců i těch, kteří s větrnými elektrárnami žijí. Premiéra pořadu se vysílala v neděli 1.5.2016 na ČT2. Shlédnou jej můžete zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/216562248420011-bezvetri/ 06.05.2016 Výzva pro ERÚ: Zastavte alibistické konzultace k novým tarifům elektřiny a návrh stáhněte http://www.csve.cz/novinky/417 Hnutí DUHA a Komora OZE vítají, že premiér Sobotka odmítl návrh nových tarifů za elektřinu. Zároveň vyzývají předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alenu Vitáskovou, aby ukončila veřejnou konzultaci a návrh úplně stáhla. Stažení současného špatného návrhu je správným krokem, který uvítají zejména domácnosti s malou spotřebou i lidé, kteří chtějí šetřit nebo si elektřinu vyrábět.   Více informací zde.  23.02.2016 Zpravodaj ČSVE 1-2/2016 http://www.csve.cz/novinky/416 Vážení příznivci větrné energie, v letošním roce budeme opět pokračovat v přípravě přehledu duležitých, zajímavých a užitečných informací týkajících se oboru větrné energetiky, které Vám „servírujeme“ formou Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se situace v oboru v pruběhu roku často mění, rozhodli jsme se četnost vydávaní Zpravodaje přizpůsobit aktuálním událostem. I letos by nás potěšily Vaše případné podněty, kterými bychom pro Vás mohli Zpravodaj zpestřit a obohatit. Témata prosím posílejte na emailové adresy sekretariat@csve.cz nebo web@csve.cz.   Celý zpravodaj si můžete přečíst zde. 15.02.2016 Rok 2015 přinesl Evropě dalších 13 GW nově nainstalované kapacity ve větrné energii http://www.csve.cz/novinky/415 Rok 2015 přinesl Evropě dalších 13 GW nově nainstalované kapacity ve větrné energii, což je až 44% celkových nových instalací energetických zdrojů. Obnovitelné zdroje v součtu dosáhly hodnoty až 77% z nově instalovaných kapacit na výrobu energie. V číslech se jednalo o 29 GW instalovaného výkonu celkem a z toho bylo 22,3 GW zdrojů OZE. Na prvních třech příčkách v žebříčku nových instalací větru v Evropě se umístili Německo, Polsko a Francie.   Zdroj: EWEA http://www.ewea.org/news/detail/2016/02/09/wind-adds-13gw-new-capacity-in-2015-44-percent-of-all-new-power/ 09.02.2016 Vyjádření odborníků k novému návrhu plateb za elektřinu http://www.csve.cz/novinky/412 Více můžete shlédnout v této reportáži na tomto odkazu.   28.01.2016 Jaký mají nové tarify vliv na platby za elektřinu pro domácnosti? http://www.csve.cz/novinky/413  Více můžete shlédnout v této reportáži na tomto odkazu. 28.01.2016 Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie na programu jednání vlády. http://www.csve.cz/novinky/411 Více můžete shlédnout v této reportáži na tomto odkazu. 25.01.2016 ERÚ doplnil v závěru roku podporu pro stávající zdroje elektřiny z OZE http://www.csve.cz/novinky/410 29. prosince 2015 zveřejnil ERÚ v Energetickém regulačním věstníku Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Toto cenové rozhodnutí (dále „CR“) doplňuje dříve vydané CR č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým ERÚ stanovil podporu pouze pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 a spustil tak lavinu obav a diskuzí, co se bude dít s výrobnami uvedenými do provozu v letech 2005 až 2012, jejich provozovateli a bankovními úvěry poskytnutými na zřízení těchto výroben. CR č. 9/2015 pak stanovuje právě chybějící podporu pro výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu před rokem 2013, výrobu elektřiny z druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a zelený bonus na teplo z OZE. Pro VtE uvedené do provozu před rokem 2013 stanovuje CR č. 9/2015 výkupní ceny a roční zelené bonusy ve výši, jak byly navrženy v návrhu zveřejněném v říjnu 2015 v rámci konzultačního procesu. Jedná se tedy o výkupní ceny pro VtE uvedené do provozu v jednotlivých letech zvýšené vždy o zákonem stanovená 2 % oproti výkupním cenám platným pro rok 2015. V čem však ERÚ ze svého stanoviska neustoupil, je vyhlášení podpory pro nové zdroje, tedy zdroje uvedené do provozu v letošním roce. Fakticky tedy došlo k zastavení podpory obnovitelných zdrojů energie, a to minimálně do doby, než Evropská komise rozhodne o notifikaci stávajícího systému podpory. Obě uvedená cenová rozhodnutí najdete na webových stránkách ERÚ.   06.01.2016 Výzva k vypsání podpory - doplňující právní stanovisko http://www.csve.cz/novinky/408 Jsme pevně přesvědčeni, a to i na základě této nové právní analýzy, že podpora pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 není v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory dle práva EU. Máme za to, že nevypsání podpory pro rok 2016 pro výše uvedené obnovitelné zdroje je postup v přímém rozporu se zákonem č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie. Více informací naleznete v tiskové zprávě: www.csve.cz/cz/clanky/vyzva-k-vypsani-podpory-doplnujici-pravni-stanovisko/570 21.12.2015 Zpravodaj ČSVE 10 - 12 /2015 http://www.csve.cz/novinky/409 Vážení příznivci větrné energie, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň v tomto roce a doufáme, že se nám podařilo prostřednictvím Zpravodajů, valného shromáždění členů ČSVE, tradičního podzimního Semináře, pravidelných informací na webu ČSVE a v neposlední řadě dalšími aktivitami týmu ČSVE přinést informace, které jsou důležité pro rozvoj našeho oboru. Dovolujeme si Vám také touto cestou popřát příjemné prožití vánočních svátků, rodinnou pohodu a především šťastné a vydařené vykročení do nového roku, který snad přinese příznivější podmínky pro rozvoj větrné energetiky i u nás a umožní nám tak začlenit se do celosvětového trendu využívání čistých zdrojů energie. Celý zpravodaj si můžete přečíst zde. 21.12.2015 Situace okolo vypsání podpory pro OZE http://www.csve.cz/novinky/406 Na základě dotazů si dovolujeme stručně shrnout situaci okolo vypsání/nevypsání podpory pro VtE/OZE uvedené do provozu před rokem 2013 a v roce 2016. V rámci veřejného konzultačního procesu zveřejnil ERÚ ke konci října na svých webových stránkách návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Tento návrh zahrnoval očekávané pokračování podpory dle zákona o podporovaných zdrojích energie, tedy v případě VtE výkupní ceny pro VtE uvedené do provozu v jednotlivých letech až do konce roku 2015 zvýšené o zákonem stanovená 2 % oproti letošnímu roku, pro elektřinu z VtE uvedených nově do provozu v roce 2016 byla navržena výkupní cena 1,93 Kč/kWh, což znamená meziroční snížení výkupní ceny o 2,53 %. Pouze v médiích se mihla zmínka o tom, že předsedkyně ERÚ uvažuje o nevypsání podpory pro OZE uvedené do provozu před rokem 2013, v oficiálních informacích nebo zdůvodnění návrhu cenového rozhodnutí o tomto kroku nebyla ani zmínka. Obávané se nicméně nakonec stalo skutečností: dne 19. listopadu vydal ERÚ cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje pro rok 2016. Podpora byla stanovena jen pro zdroje uvedené do provozu v letech 2013-2015, tedy v letech, kdy byl v účinnosti zákon 165/2012 Sb. bez výrazných změn, jak jej notifikovala Evropská komise. Pro zdroje uvedené do provozu před účinností tohoto notifikovaného zákona (tedy před 1.1.2013), jakož i pro zdroje uvedené do provozu v době účinnosti změn přijatých v letošním roce (tedy uvedené do provozu od 1.1.2016) podpora vypsána nebyla, což předsedkyně ERÚ zdůvodňuje právě chybějící notifikací systému podpory pro tyto zdroje. Cenové rozhodnutí ERÚ včetně zdůvodnění najdete na jeho webových stránkách v sekci POZE. Odkazujeme rovněž na tiskovou zprávu Komory OZE a jejích členů: http://csve.cz/cz/clanky/zadna-notifikace-ceskych-ekologickych-elektraren-v-bruselu-neprobiha-a-probihat-ani-nebude/569 Situací se zabývala i vláda, svým usnesením však zatím pouze zaúkolovala ministra průmyslu a obchodu „popohnat“ řízení u Evropské komise. Žádné záruky vláda nepřijala a ERÚ jako nezávislého regulátora nemůže úkolovat nebo mu něco nařizovat. Další informace naleznou členové v Aktualitách pro členy. 12.12.2015 100 % energie z obnovitelných zdrojů může být realitou http://www.csve.cz/novinky/407 8. prosince se konalo v Paříži setkání Mezinárodních organizací pro obnovitelné zdroje COP21. Cílem tohoto setkání bylo prezentovat, že dosažení 100 % energie z obnovitelných zdrojů je nejen teoreticky možné, ale že dnes již existují systémy s uspokojivým potenciálem pro tuto expanzi. REN Alliance (partnerství asociací reprezentujících solární, větrný, vodní a bio sektor) představila 100 % energie z obnovitelných zdrojů napříč všemi sektory. Příklady z prezentovaných studií z konkrétních regionů, měst a zemí prokazují, že existují technologická řešení umožňující produkci a využití 100 % energie z obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje energie tvořily 22,8 % z celkové světové výroby elektřiny na konci roku 2014, jak uvádí Global Status Report REN21. Čtěte více : www.WWindEA.org   12.12.2015 Jan Palaščák: Samovýroba elektřiny nás neporazí http://www.csve.cz/novinky/405 Amper Holding se po obchodu s elektřinou a energetických službách pustil do instalace a provozu kogeneračních jednotek u spotřebitelů. Jejich zájem o vlastní zdroje bude růst s tím, jak poroste koncová cena elektřiny. „V řádu pěti let se jeví jako smysluplná strategie omezit připojení k síti na minimum, aby měli jen bezpečnostní dodávku. K tomu budou mít vlastní zdroje,“ říká Jan Palaščák, spolumajitel a ředitel Amper Holdingu.   V Amper Holdingu jste nedávno vytvořili novou společnost Amper Generation, která se bude zabývat výstavbou a provozem decentrálních energetických zdrojů. Jaký mají v Česku potenciál? Sice o decentralizaci energetiky teď všichni mluví, ale úplně bych ji nepřeceňoval, nebude to žádná revoluce, bude to postupný vývoj. Jistota pro blízkou budoucnost je růst významu energetických služeb. To nemusí být nutně spojeno s instalací malých výroben energie. Z lokálních výroben jsou nejzajímavější kogenerační jednotky a právě na ty se naše nová společnost zaměřuje. Proč se do toho pouštíte? Amper Holding budujeme ve dvou směrech. Jedním je obchod s komoditou, druhým jsou právě energetické služby. Obchod s komoditami se spíše zmenšuje, jak klesá jejich cena. Ovšem celková koncová cena elektřiny neklesá, v posledních letech rostla kvůli růstu regulovaných cen. Pokud bude dál růst koncová cena energie, kdy nebude záležet na tom, jakou část tvoří silová elektřina, a pokud budou dál klesat ceny technologií, atraktivita investice do vlastních zdrojů poroste. Jaký poměr ceny elektřiny a ceny technologie musí být, aby instalace decentrálního zdroje dávala smysl? Úplně jiné je vnímání návratnosti u podniků a domácností. Pokud máte dům, tak investice s prostou návratností deset až patnáct let je něco, o čem budete uvažovat. Průmyslové podniky investují do technologií pro svůj hlavní byznys a logicky nepracují s plány delšími než pět let. Jejich energetická náročnost je ale zpravidla taková, že se dají najít investice, které i požadavky na krátkou návratnost splňují. Hledáme takové projekty, kde je vlastní spotřeba elektřiny a tepla stoprocentně v místě. Jak funguje váš model, kdy investiční a podnikatelské riziko nesete vy a zákazníkovi jen prodáváte teplo a elektřinu jako službu? Je stejný, jaký má Amper Savings u projektů financovaných metodou energetických úspor se zárukou (EPC). Výhodou je, že tento známe a umíme s ním pracovat. My investujeme, financujeme a provozujeme a zákazník se zavazuje, že od nás bude teplo a elektřinu dlouhodobě odebírat. Takže hledáme stejné typy zákazníků jako u EPC projektů. Ať už podniky nebo instituce z veřejné sféry, které tady budou i za pět sedm let existovat a odebírat energie. Na kolik let se vám musí zákazník upsat? Řádově pět až deset let, podobně jako u projektů EPC. Předpokládáte, že i po těch deseti letech bude výhodnější si energie vyrábět sám, než si je kupovat na trhu? Do určité míry jde o sebenaplňující se očekávání. Čím více bude samovýrobců, tím bude samovýroba atraktivnější. Pokud budou objemy energií přenášené distribuční soustavou nebo tepláren modelskými rozvody klesat, tak jejich fixní náklady se budou rozpouštět do menšího množství energie. Tím jednotkové náklady na energie porostou. Zesílí to motivace pro vlastní výrobu. Tomuto vodárenskému efektu by měl zabránit nový tarifní model pro stanovování regulovaných cen elektřiny. Jak ovlivní váš byznys? Připravovaná tarifní struktura od roku 2017 výrazně zvýší fixní platby zejména pro domácnosti. Odradí je na několik málo let od investice do fotovoltaických systémů. Bylo by férové, aby tvůrci této regulace upozornili už nyní domácnosti, že jejich investice do střešních elektráren bude mít řádově dvojnásobnou dobu návratnosti než dnes. V delším horizontu však tento krok bude motivovat určitou skupinu zákazníků, aby se od centrálního systému v menší či větší míře odpojovali. Jak by na nové tarify měli spotřebitelé zareagovat? V řádu pěti let se jeví jako smysluplná strategie omezit hodnotu jističe, podle níž se budou vypočítávat regulované ceny za elektřinu, na minimum, aby měli jen bezpečnostní dodávku. K tomu budou mít vlastní zdroje včetně akumulace. Rozmach decentrální energetiky bude ovšem vyžadovat vysoké investice do distribučních soustav. Ve výsledku je zaplatí ti, kdo nebudou mít peníze na vlastní zdroj energie. U provozu distribučních soustav je těžké odlišit skutečné náklady od toho, čemu ekonomická teorie říká dobývání renty. Tam by se mělo začít. Jestli současné náklady jsou odpovídající. Samozřejmě platí, že provozovat soustavu, kde je více výrobních zdrojů a energetických uzlů, je náročnější. Diskuze by ale měla začít u toho, jestli za její provoz neplatíme příliš už nyní. Pak bychom se teprve měli podívat, kolik budou stát investice do změny soustavy. Tady se řeší jen druhá část, aniž bychom se bavili o té první. Může vás jako obchodníka s energiemi ohrozit větší samovýroba u spotřebitelů? Pro konvenčního výrobce nebo dodavatele energií je rostoucí decentralizace ohrožení jejich byznysu. Od začátku jsme se zaměřili na dodávku komodit a dodávku služeb. Čím více bude samovýrobců a energetika bude komplexní a decentrální, tím větší bude podíl energetických služeb na celém byznysu a mohou to být třeba i netradiční služby jako meteorologické předpovědi. Vidíte jako obchodník s energiemi příležitost ve vytváření speciálních produktů, které budou zajišťovat třeba nouzovou dodávku elektřiny zákazníkům, kteří se jinak zásobují sami ze svých zdrojů? To bude zejména role distributorů, kteří z takové služby možná budou mít největší část příjmů. Ale my dnes nemáme moc možností, jak zákazníkovi nabídnout smart tarif. K tomu buď potřebujeme chytrou síť, nebo se podívat na už existující nástroje. Máme v Česku hromadné dálkové ovládání HDO. Ministerstvo průmyslu nedávno do Bruselu poslalo zprávu, že to je dostačující a funkční nástroj pro regulaci soustavy. Tak proč ho nevyužívat. V pracovní skupině při ERÚ zaznělo, že volných signálů je v systému HDO dostatek. Abyste jako obchodník mohl pomocí HDO řídit spotřebu u svých zákazníků? Ano. Samozřejmě distributor má své velice odpovědné role, které musí plnit, a bude mít ve využívání HDO vždycky přednost. Pokud ale zrovna HDO nepotřebuje k udržování bezpečnosti v soustavě, tak proč by ho nemohl využít obchodník? Vyzkoušeli jsme si to u výrobců, kteří mají jednotky pro regulaci výkonu ve svých elektrárnách povinně, což jsou všechny obnovitelné zdroje s výkonem nad 100 kilowattů. Tam není problém obdobný nástroj používat. Distributoři ale nechtějí o takové možnosti moc diskutovat. Mělo by se seriózně prověřit, jestli by HDO nemohlo po nějakou přechodnou dobu fungovat jako taková polochytrá síť. Už nějakou dobu se snažíte stát se obchodníkem, který bude povinně vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, které fungují v režimu výkupních cen. Zatím tuto činnost dělají tři dominantní obchodníci jmenovaní ministerstvem průmyslu. Jaký to má pro vás význam? Je to silová elektřina v zajímavém objemu. I když cena elektřiny klesá, je to atraktivní. Protože se k ní dostanete v podstatě zadarmo? Není úplně zadarmo, ale povinně vykupující obchodník ji získá bez obchodního úsilí a rizik a s garantovaným výnosem. Jediné riziko, které mu vzniká, je vyrovnávání odchylek mezi plánovanou a skutečnou výrobou z obnovitelných zdrojů. Toto ale mají dobře zaplaceno. Podle nás lze na nákladech na činnost povinně vykupujícího ušetřit, což by byla v podstatě úspora pro stát. Jsou v nich totiž náklady na informační systémy, na administrativu, které máme určitě nižší než velcí hráči. Kolik elektřiny za rok dodáte zákazníkům? Letos zobchodujeme zhruba dvě procenta spotřeby v Česku, což je asi 1150 gigawatthodin. V režimu povinně vykupujícího se bude soutěžit o přístup k objemu 1700 gigawatthodin. Je to lákavé i z toho pohledu, že se tím snadno zajistíte proti výkyvům cen elektřiny na burze? Naše pozice zajišťujeme na burzách v Lipsku a v Praze, ale také stavíme na přímých kontraktech s výrobci. Od nich letos koupíme více než 600 gigawatthodin. Úspěch v tendru na povinně vykupujícího by nám proto otevřel velký prostor k růstu, protože bychom měli nakoupeno velké množství elektřiny přímo od výrobců. Ale neříkáme, že chceme celých 1700 gigawatthodin v režimu povinného výkupu, naší snahou je především, aby konečně proběhl otevřený tendr.   Jan Palaščák (32) Vystudoval ekonomii, filozofii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. První zkušenosti s energetikou získal v GE Money Bank v oblasti obnovitelných zdrojů. Podílel se na několika projektech fotovoltaických elektráren a dalších OZE. V roce 2011 založil a dosud řídí společnost Amper Market. Cílem podniku je vybudovat komerční virtuální elektrárnu, obrat společnosti v roce 2014 dosáhl 1,6 miliardy a v roce 2015 překročí dvě miliardy při kladném hospodářském výsledku. Od roku 2013 je Amper Market součástí skupiny Amper Holding. Autor: Jan Stuchlík, redaktor E15 Zdraoj: http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/jan-palascak-samovyroba-elektriny-nas-neporazi-1248927 01.12.2015 Žádná notifikace českých ekologických elektráren v Bruselu neprobíhá a probíhat ani nebude http://www.csve.cz/novinky/404 Předsedkyně Energetického regulačního úřadu nemusí s podpisem podpory pro obnovitelné zdroje energie čekat na ukončení schvalovací procedury v Evropské komisi. Žádná taková procedura totiž neprobíhá, probíhat nebude a nemusí. Vydání cenového rozhodnutí tak ani nevyžaduje garance české vlády. Více informací naleznete v tiskové zprávě: http://csve.cz/cz/clanky/zadna-notifikace-ceskych-ekologickych-elektraren-v-bruselu-neprobiha-a-probihat-ani-nebude/569 30.11.2015 ERÚ zveřejnil návrhy cenových rozhodnutí pro příští rok http://www.csve.cz/novinky/403 Energetický regulační úřad na svých webových stránkách zveřejnil návrhy cenových rozhodnutí pro příští rok a zahájil tak příslušné veřejné konzultační procesy. Pro náš obor je samozřejmě nejpodstatnější Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, kde jsou v bodě 1.9. upraveny výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro větrné elektrárny. Pro elektřinu z větrných elektráren uvedených nově do provozu v roce 2016 je stanovena výkupní cena 1,93 Kč/kWh, což znamená meziroční snížení výkupní ceny o 2,53 %. Navrhované snížení výkupní ceny je dáno změnou v technicko-ekonomických parametrech pro větrné elektrárny, totiž navýšením průměrného ročního využití z 2100 na 2150 kWh/kW. Roční zelený bonus pro VtE uvedené do provozu v roce 2016 je navržen ve výši 1,43 Kč/kWh, průměrná předpokládaná cena odchylky, která je důležitá pro výpočet hodinového zeleného bonusu, pak ve výš 0,14 Kč/kWh. V návrhu cenového rozhodnutí se ERÚ vrátil k myšlence omezení množství podporované elektřiny za rok pro nové zdroje. Pro nové VtE je horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu stanovena na hodnotě 2580 kWh/kW. Zajímavý pro nás dále je návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, který upravuje mj. složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Pro odběratele ze sítě nízkého napětí je navrhovaná cena 21,98 Kč/A/měsíc. Jedná se o nový systém účtování zavedený novelou v letošním roce, kdy je cena stanovena na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe. Současně je však v novelizovaném ustanovení ZoPOZE upraven strop pro platby zákazníků: maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z distribuční soustavy v odběrném místě za fakturované období. V zásadě by tedy platby spotřebitelů měly zůstat stejné jako v letošním roce. Návrhy cenových rozhodnutí společně s odůvodněním naleznete na webových stránkách ERÚ v sekcích POZE a Veřejný konzultační proces. 02.11.2015 Cesta do pravěku s ministrem Mládkem http://www.csve.cz/novinky/401 Vývoj české energetiky ukazuje, že malování vizí na dekády dopředu je ošemetné.   Často slyšíme, že politikům chybí dlouhodobá vize. Existují ale výjimky. Ministr průmyslu Jan Mládek vizi má. Když mluví o nových jaderných reaktorech, směle rýsuje energetickou budoucnost až na práh příštího století. Dnes začneme připravovat nové reaktory a v roce 2025, možná až o tři desítky miliard za přípravné práce lehčí, o nich definitivně rozhodneme. Ode dneška za 22 let zasuneme palivové tyče a budeme jásat nad přívalem elektronů po dalších šest desetiletí.   Úkol pro představivost Konečně politik, který vidí dál, chce se říci. Má to ale háčky. Ten menší je otázka, co s betonovými monstry a vyhořelým palivem po roce 2097. Většinu dnešních čtenářů to asi nebude trápit. Větší problém je, že energetika je velmi dynamický obor. Jak bude vypadat ve druhé polovině tohoto století, si neumíme představit, natož to naplánovat. Bláhovost podobného počínání dobře ilustruje pohled do minulosti. Vydejme se proto nyní jako kluci v legendárním Zemanově filmu na cestu proti proudu času.   Neposedné ceny Před deseti lety ČEZ dokončil nákup většinových podílů ve třech bulharských distribučních společnostech a chystal se na další slibnou expanzi v této zemi. Za roky 2013 a 2014 to znamenalo ztrátu téměř dvou miliard korun. Před deseti lety už dva roky běžely oba reaktory v Temelíně. Šéf ČEZ Martin Roman varoval, že pokud nepostavíme nové zdroje, nebude mezi roky 2016 a 2018 v Česku čím svítit. Žádné zdroje do provozu uvedeny nebyly, přesto jsme loni vyvezli pětinu u nás vyrobené elektřiny. Němci v roce 2005 slavili pět let burzovního obchodování s elektřinou a zobchodovali 603 terrawatthodin. Loni už to byl trojnásobek. Megawatthodina se prodávala za 51 eur a nárůst její ceny se zdál neodvratný. Loni stála 33 eur.   Záchrana jménem Temelín Před 22 lety jsme se sžívali s faktem, že jsme zase o něco menší. ČEZ oslavil první výročí přeměny ze státního podniku na akciovou společnost výstavbou své první větrné elektrárny. Žádná revoluce obnovitelných zdrojů se ale nekonala. Naopak, v březnu Klausova vláda rozhodla, že se zatím dokončí dva bloky Temelína s podmínkou dostavby v roce 1995 za cenu 68,8 miliardy korun. Nakonec vše stálo 98 miliard. Rozhodnutí to bylo více než dobře podložené, nedlouho předtím totiž ministerstvo průmyslu varovalo, že bez Temelína hrozí v roce 1997 výpadky elektřiny v rozsahu až sta dní. K žádným výpadkům nedošlo, ač Temelín byl stále jen staveništěm. Připravoval se ropovod z německého Ingolstadtu, aby se Česko stalo nezávislým na dodávkách ropy z Ruska, kde tanky ostřelovaly sídlo parlamentu. Zastavme se na cestě časem ještě v roce 1955. V sovětském Obninsku už rok běží první generátor elektřiny poháněný jadernou energií. České země se dočkaly plné elektrifikace a už deset let si užívaly prvního propojení se zahraničím, s polskou elektrárnou ve Walbrzychu. Masivní přetoky elektřiny ze sjednoceného Německa si tehdy stěží někdo představoval. Energetici s nohama pevně na zemi se alespoň těšili na potrubní spojení se SSSR, aby už ropa nemusela jezdit po železnici.   Vzpomínka na Ervěnice Zatímco Zemanovi kluci ve člunu ke konci své cesty zatuhli v karbonských bažinách, nám se na poslední zastávce pluje veseleji. Roku 1933 na Vltavě nestála jediná velká přehrada a člověk nerušeně plul ze Šumavy až do Mělníka. Jen u Vraného narazil na výstavbu prvního článku vltavské kaskády. Krajinu nehyzdily ani další zásahy spojené s energetikou. Z velkých uhelných elektráren nestála jediná – první český „větší“ zdroj ještě nestál ani deset let. Výkon této hnědouhelné elektrárny byl pouhých 70 megawattů, asi desetinový ve srovnání s dnešními nejmodernějšími zařízeními. Ta elektrárna stála v Ervěnicích, obci, která třicet let poté uvolnila cestu uhelným rypadlům. Abychom si představili dynamiku změn v energetice, ptejme se, kolik tamních obyvatel by tomu tehdy uvěřilo? Kolik z nich by si dovedlo představit krušnohorské panorama s desítkami větrníků? A co by řekli na to, že německý průmysl za horami bude jednou poháněn hlavně elektřinou, navíc z jedné šestiny tvořenou jakýmisi vrtulemi na kopcích a panely lapajícími sluneční svit?   O autorovi Jakub Kučera je analytikem RSJ Zdroj: http://nazory.euro.e15.cz/komentare/jakub-kucera-cesta-do-praveku-s-ministrem-mladkem-1237298 27.10.2015 Ministr Brabec rozšířil Novou zelenou úsporám i na střešní fotovoltaiku. Úspěch ale může podkopat ministr Mládek a ERÚ. http://www.csve.cz/novinky/402 Na pořízení malé fotovoltaické elektrárny na střechu nebo fasádu mohou domácnosti v příštích šesti letech získat dotaci 35 až 100 tisíc korun. Vyplývá to z dnes zveřejněné výzvy Nové zelené úsporám [1], kterou přivítalo Hnutí DUHA i zástupci instalačních firem. Úspěch programu ovšem mohou zcela podkopat vyhlášky připravované ministrem Mládkem a Energetickým regulačním úřadem.   Fotovoltaický podprogram, který vhodně doplňuje hlavní zaměření Nové zelené úsporám na zateplování domů, zvládne podpořit tisíce projektů ročně. Nastavení programu zvýhodňuje systémy s možností akumulace vyrobené elektřiny. Podporuje tak aktuální trend posilování soběstačnosti domácností, který slibuje výraznou změnu na evropském energetickém trhu.   Zařazení investiční podpory malých fotovoltaických elektráren do Nové zelené úsporám je důležitým a vítaným krokem Státního fondu životního prostředí, ale o úspěchu navrhovaného podpůrného schématu se rozhodne v jiných kancelářích. Ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad totiž aktuálně chystají technické vyhlášky, jejichž podoba výsledná podoba může instalace malých fotovoltaických elektráren usnadnit nebo prakticky znemožnit. [2], [3]   Hnutí DUHA už v roce 2011 navrhlo, aby stát na pokračování Zelené úsporám vyčlenil peníze z prodeje povolenek ke znečišťování. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, konfederací podnikatelských svazů, bytovými družstvy a odbory se podařilo prosadit pokračování dotačního programu: na podzim 2012 parlament přidělil peníze přibližně podle našeho návrhu. O doplnění NZÚ o podporu fotovoltaiky se aktivně zasazuje již od roku 2014 Komora OZE s Cechem aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) jako zástupcem oboru.   Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE, řekl: “Ministru Brabcovi a jeho úředníkům gratuluji, věcný a logický přístup, navíc bez předsudků k fotovoltaice z dřívějšího selhání státu při regulaci velkých solárních elektráren je chvályhodný a vítaný. Čekali jsme na to dlouho, není doufejme pochyb o tom, že domácnosti si zaslouží podporu státu pro vlastní výrobu čisté elektřiny, tedy úspory a větší soběstačnost. Věříme rovněž, že bude následovat očekávané obdobné rozšíření na fotovoltaické elektrárny i v dalších podprogramech pro bytové domy a veřejné budovy.”   Jakub Halamíček, předsednictvo Komory OZE a místopředseda CAFT, řekl: “Fotovoltaiku pro domácnosti v Nové zelené úsporám vítáme a pokládáme za zcela na místě. Podpora výroby elektřiny v domácnostech je to, co zde vedle tradičních opatření opravdu chybělo. Je to zásadní krok, abychom, tak jako ve většině zemí EU, rozvíjeli nejefektivnější obnovitelné zdroje elektřiny, a fotovoltaika zejména na budovách je jedním z nich.”   Martin Mikeska, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: “Rozšíření Nové zelené úsporám je skvělá zpráva pro domácnosti, které si chtějí vyrábět vlastní, čistou elektřinu. Jenže naději na levnější, čistou elektřinu a větší soběstačnost může úplně zhatit balík vyhlášek, které v současné době chystá ministr Mládek spolu s velkými energetickými firmami e Energetickým regulačním úřadem. Místo domácností by tak vydělaly ČEZ a další velké energetické firmy.”   Kontakty:   Martin Mikeska, program Energie Hnutí DUHA, 603 780 670, martin.mikeska@hnutiduha.cz Štěpán Chalupa, předseda Komora OZE, 603 420 387, stepan.chalupa@komoraoze.cz Jakub Halamíček, Komora OZE a místopředseda CAFT, 724 708 345, Jakub.Halamicek@ibc-solar.cz Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz   Poznámky:   [1] Zveřejněno na dnešní tiskové konferenci, podrobnosti v příštích hodinách na www.novazelenausporam.cz   [2] Návrh vyhlášky, která upravuje podmínky pro připojování mj. fotovoltaických elektráren k distribuční síti. Aktuálně je připravovaná vyhláška v meziresortním připomínkovém řízení, která na malé instalace může uvalit likvidační sankce za tzv. přetoky do sítě či je přímo zakázat. Domácnosti, které se nechtějí zcela odpojit od sítě, by v tomto případě fotovoltaickou elektrárnu nemohly provozovat.   [3] Ekonomické bilanci malých fotovoltaických elektráren by významně pomohla změna vyhlášky 82/2011, která upravuje měření dodávek do distribuční soustavy (včetně mikrozdrojů). Žádoucí změnou by byl přechod na součtové měření, tedy způsob běžný ve všech evropských zemích (jde o to, aby domácnost s vlastním zdrojem elektřiny v každém okamžiku platila za odběr daný součtem toků ve všech fázích). 26.10.2015 Zpravodaj ČSVE 7 - 9 /2015 http://www.csve.cz/novinky/400 Vážení členové, vážení příznivci větrné energie, dovolte mi, abych Vás jménem České společnosti pro větrnou energii pozval na tradiční podzimní Seminář ČSVE, který se letos uskuteční již posedmé. Při výběru místa jsme i tentokrát zůstali věrni zavedené tradici a rozhlédli se po malebném prostředí jižní Moravy, Seminář se letos uskuteční v hotelu Vinice Hnanice na okraji Národního parku Podyjí, a to ve dnech 10. a 11. listopadu 2015. Celý zpravodaj si můžete přečíst zde. 09.10.2015 Investice do větrných elektráren jsou stále v kurzu http://www.csve.cz/novinky/399 Česká spořitelna zainvestovala téměř půl miliardy do větru! Touto investicí vstoupila ČS do refinancování jednoho z největších větrných parků v ČR - parku Horní Loděnice na Olomoucku. Zdroj: http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/news_ie_2490.xml?archivePage=press-release-archive&navid=navsym_00119_archiv_tiskovych_zprav 24.08.2015 USA zavřely 200. uhelnou elektrárnu. Hnutí Duha kritizuje absurdní situaci v ČR. http://www.csve.cz/novinky/398 Ve Spojených státech amerických byla v těchto dnech uzavřena dvoustá uhelná elektrárna. Z celkového počtu 535 zařízení, která v zemi ještě před pěti lety fungovala, byl ukončen provoz už ve více než třetině z nich, informuje Hnutí Duha. Spojené státy odstavují uhelné elektrárny podle hnutí i díky obrovské občanské kampani, do níž se zapojily stovky expertů a miliony dobrovolníků. O omezení uhelných elektráren usiluje i prezident Obama, když před rokem zavedl přísnější pravidla pro uhelné zdroje, což povede k jejich dalšímu zavírání. Hnutí Duha cituje studii renomované poradenské společnosti ICF International, která zjistila, že pokud bude odstavování starých a znečišťujících uhelných elektráren pokračovat, sníží se větší energetickou efektivitou a výstavbou čistých zdrojů elektřiny účty amerických domácností o 13 miliard dolarů a firem dokonce o 24 miliard ročně. Stejná studie podle aktivistů zjistila, že investice do energetické efektivity a obnovitelných zdrojů zároveň vytvoří 274 tisíc pracovních míst po celé zemi. Uzavírání uhelných elektráren tak přinese ekonomické oživení tradičně průmyslovým oblastem USA. Již dnes tvoří většinu nově instalovaných zdrojů elektřiny v USA obnovitelné zdroje. Za 1. čtvrtletí tohoto roku tvořily 75 procent nových zdrojů. Zbytek zajistila nová výroba ze zemního plynu, vyplývá ze zprávy Federal Energy Regulatory Commission. Díky dvěma stům uzavřeným elektrárnám navíc nebude podle organizace Sierra Club trpět každý rok 60 000 Američanů astmatem a 6 000 unikne infarktu. Zdravotnictví ušetří celkem 4,2 miliardy dolarů. Uhelné elektrárny zavírají také ve Velké Británii a Německu. Přísné limity začíná zavádět Čína. I v ČR by bylo možné podle Hnutí Duha jít stejným směrem a zavřít staré uhelné elektrárny, které zbytečně plýtvají uhlím a vyrábějí elektřinu na vývoz. Nižší škody na zdraví a životním prostředí menším spalováním uhlí by podle zprávy Centra pro otázky životního prostředí UK snížily o 20 miliard korun ročně státní výdaje, čerpané z daní a zdravotního pojištění. „Nejisté směřování energetiky symbolizované přetrvávající absencí slíbeného antifosilního zákona vede k tomu, že se řeší absurdní dilema prolomení limitů na velkolomu ČSA, který přitom funguje zejména jako zdroj uhlí pro starou uhelnou elektrárnu Chvaletice, vlastněnou uhlobarony Pavlem Tykačem a Janem Dienstlem,“ kritizuje současný stav Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA. Zdroj: Ekolist.cz 22.7.2015 / Zpravodajství Odkaz: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/usa-zavrely-200-uhelnou-elektrarnu-hnuti-duha-kritizuje-absurdni-situaci-v-cr. 29.07.2015 Dánsko dosáhlo 100% pokrytí poptávky po elektřině dodávkou elektřiny z větru a ještě exportovalo 40% do okolních zemí http://www.csve.cz/novinky/397 Dánsko ve čtvrtek vyrobilo tolik energie z větru, že mohlo pokrýt 100% poptávku ve vlastní zemi a navíc ještě exportovalo energii do Norska, Švédska a Německa. Jak mimo jiné uvedl Oliver Joy (mluvčí Evropské větrné asociace) toto jasně poukazuje na fakt, že 100% pokrytí obnovitelnými zdroji není fantazií! Čtěte více na: http://www.theguardian.com/environment/2015/jul/10/denmark-wind-windfarm-power-exceed-electricity-demand 17.07.2015 Veletrh HUSUM Wind se blíží http://www.csve.cz/novinky/396 Vážení příznivci větrné energie, dovolujeme si Vás pozvat na blížící se veletrh HUSUM Wind. Už 25 let se HUSUM Wind presentuje jako hlavní veletrh oboru a v pozdním létě tohoto roku tomu nebude jinak: veletrh otvírá své brány od 15. do 18. září 2015. Těžiště leží tentokrát na německy mluvícím trhu, který je důležitým jádrem oboru. Očekává se okolo 20.000 návštěvníků a 600 vystavovatelů. HUSUM Wind je navíc známý jako tradiční místo setkání této branže, přidanou hodnotou je pak orientace na praxi. Na doprovodné odborné konferenci se budou probírat otázky kolem větrné energetiky a „Energiwende“. Program veletrhu doprovází také veletrh práce v oboru „windcareer“, který spojuje podnikatele a potenciální uchazeče o zaměstnání v oboru. Záštitu nad nadcházejícím veletrhem převzal spolkový ministr hospodářství Sigmar Gabriel, partnerem veletrhu je pak spolková země Baden-Württemberg. V případě zájmu o účast na veletrhu můžete kontaktovat přímo zástupce veletrhu: Messe Husum & Congress Katijana Stumbitz Projektassistenz Tel +49 4841 902 - 509 Fax +49 4841 902 - 246 Více informací naleznete zde: http://www.husumwind.com/     Členové ČSVE mají možnost získat volné vstupenky na veletrh. Více informací naleznete v Aktualitách pro členy. 13.07.2015 Zapojte se do národního dialogu o přechodu k nízkouhlíkové společnosti http://www.csve.cz/novinky/395 Připojujeme se k žádosti o vyjádření Vašeho názoru na možnost přechodu ČR k nízkouhlíkové ekonomice, a to ve formě zodpovězení otázek v online dotazníku. Vaše odpovědi budou využity v rámci evropského projektu R&Dialogue, který je zaměřen na společenský dialog o nízkouhlíkových technologiích a nízkouhlíkové budoucnosti Evropy – více o projektu zde: http://www.rndialogue.eu/nat_dial.php?country=ch V rámci projektu byl vytvořen Diskuzní dokument, z něhož vychází otázky pro dotazník, který najdete na adrese https://www.survio.com/survey/d/M1T2M8Q7E9E3V9O6M. Vyplnění zabere cca 20 minut, což se může zdát hodně, v rámci projektu je však zájem hlavně o seriózní odpovědi poskytnuté po zralé úvaze. Dotazník je anonymní a není nutné odpovídat na všechny položené otázky. Dotazník bude k dispozici přinejmenším do 15. června 2015; výsledky budou prezentovány na závěrečné projektové konferenci v září 2015 v Praze.  03.06.2015 Obnovitelné zdroje vytváří pracovní místa po celém světě http://www.csve.cz/novinky/394 Loni obnovitelné zdroje zaměstnaly 7,7 milionu lidí. Brazílie, USA, Japonsko , Německo např. i Indie pak vévodí žebříčku největších zaměstnavatelů ve větrné energetice. Více se dočtete na tomto odkazu: http://www.nazeleno.cz/obnovitelne-zdroje-zamestnavaji-po-celem-svete-7-7-milionu-lidi.aspx 26.05.2015 Senátoři právě akceptovali novelu Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích: pomáhá slunci a bioplynu, ale ignoruje nejlevnější vítr http://www.csve.cz/novinky/393 Hnutí DUHA a Komora OZE vítají dnešní novelu Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie, a to pro její hlavní pozitivní přínos – zavedení mikrozdrojů, tedy snížení administrativní zátěže pro malé výrobce, domácnosti, které si chtějí instalovat např. fotovoltaické panely na střechu rodinného domu. Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde. 13.05.2015 Větrná energetika dobývá svět http://www.csve.cz/novinky/392 Výkon větrných elektráren loni stoupl podle dostupných zdrojů až o 44 procent. Světovým lídrem ve větrné energetice zůstává Čína, která loni instalovala nové elektrárny o kapacitě 23,4 GW. Z celkového postaveného výkonu se více než třetina větrných elektráren vyskytuje právě v Asii, která tak převzala vedoucí roli po Evropě (nárůst nové kapacity o „pouhých“ 12,8 GW). Do větrné energetiky začaly dle veřejně přístupných zdrojů masivně investovat i země jako Brazílie (nově 2,5 GW), Kanada (nárůst o 1,9 GW), Francie (1 GW) či Turecko (804 MW). Celková kumulovaná globální kapacita tak dosáhla ke konci loňského roku dle odhadů Global Annual Installed Wind Capacity (Gwec.net) 370 GW. Evropa tak v současnosti zaostává za Asií o 1,5 %. Více se dočtete v tomto článku: http://www.kurzy.cz/zpravy/379727-vetrny-boom-v-energetice/ 04.05.2015 Zájem o větrnou energii roste v celém světě http://www.csve.cz/novinky/391 Potenciál větrné energetiky v České republice je mnohonásobně vyšší než je aktuální instalovaný výkon. Předpokládaný potenciál je zhruba 5800 MW. Čtěte více: http://www.prekon.cz/1430298574/ngef-levna-vetrna-energie-zaziva-opet-boom.html 03.05.2015 Poslanci právě schválili novelu zákona o podporovaných zdrojích: pomáhá slunci a bioplynu, ale ignoruje nejlevnější vítr http://www.csve.cz/novinky/390 Domácnosti a firmy si budou moci brzo začít vyrábět svou vlastní elektřinu a ušetřit tak za energii ze sítě. Teoreticky. Proto, aby se to stalo doopravdy, musí však stát přidat: zavést net-metering, obnovit hodinové zelené bonusy pro obecní a družstevní větrné i malé solární elektrárny nebo jinou formu podpory. Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde. 13.04.2015 Zpravodaj ČSVE 2 - 3 /2015 http://www.csve.cz/novinky/389 V tomto vydání bychom rádi věnovali pozornost především nové analýze české větrné energetiky založené na modelech akademiků z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, kterou na tiskové konferenci minulý týden společně představili zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie a Hnutí DUHA. Celý zpravodaj si můžete přečíst zde. 12.04.2015 Analýza větrné energetiky v ČR http://www.csve.cz/novinky/388 Větrná energetika dokáže výhledově vyrábět třetinu elektřiny potřebné v České republice. Přibližně tolik jako dva nové jaderné bloky, akorát za šestkrát nižší dotace. A vznikne 17 až 23 tisíc pracovních míst. Tato analýza je první dílčí studií analýzy, která mapuje realizovatelný energetický a ekonomický potenciál jednotlivých obnovitelných zdrojů. Další analýzy budou postupně představeny během následujících měsíců, v době dopracovávání dvou kontroverzních vládních dokumentů – Aktualizace Státní energetické koncepce a Akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. Kompletní studii potenciálu větrné energie v ČR naleznete zde. Tiskovou zprávu naleznete zde.  31.03.2015