ERÚ doplnil v závěru roku podporu pro stávající zdroje elektřiny z OZE

29. prosince 2015 zveřejnil ERÚ v Energetickém regulačním věstníku Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Toto cenové rozhodnutí (dále „CR“) doplňuje dříve vydané CR č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým ERÚ stanovil podporu pouze pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 a spustil tak lavinu obav a diskuzí, co se bude dít s výrobnami uvedenými do provozu v letech 2005 až 2012, jejich provozovateli a bankovními úvěry poskytnutými na zřízení těchto výroben.
CR č. 9/2015 pak stanovuje právě chybějící podporu pro výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu před rokem 2013, výrobu elektřiny z druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a zelený bonus na teplo z OZE.
Pro VtE uvedené do provozu před rokem 2013 stanovuje CR č. 9/2015 výkupní ceny a roční zelené bonusy ve výši, jak byly navrženy v návrhu zveřejněném v říjnu 2015 v rámci konzultačního procesu. Jedná se tedy o výkupní ceny pro VtE uvedené do provozu v jednotlivých letech zvýšené vždy o zákonem stanovená 2 % oproti výkupním cenám platným pro rok 2015.
V čem však ERÚ ze svého stanoviska neustoupil, je vyhlášení podpory pro nové zdroje, tedy zdroje uvedené do provozu v letošním roce. Fakticky tedy došlo k zastavení podpory obnovitelných zdrojů energie, a to minimálně do doby, než Evropská komise rozhodne o notifikaci stávajícího systému podpory.
Obě uvedená cenová rozhodnutí najdete na webových stránkách ERÚ.

 
Partneři