100 % energie z obnovitelných zdrojů může být realitou

8. prosince se konalo v Paříži setkání Mezinárodních organizací pro obnovitelné zdroje COP21. Cílem tohoto setkání bylo prezentovat, že dosažení 100 % energie z obnovitelných zdrojů je nejen teoreticky možné, ale že dnes již existují systémy s uspokojivým potenciálem pro tuto expanzi.
REN Alliance (partnerství asociací reprezentujících solární, větrný, vodní a bio sektor) představila 100 % energie z obnovitelných zdrojů napříč všemi sektory.
Příklady z prezentovaných studií z konkrétních regionů, měst a zemí prokazují, že existují technologická řešení umožňující produkci a využití 100 % energie z obnovitelných zdrojů.
Obnovitelné zdroje energie tvořily 22,8 % z celkové světové výroby elektřiny na konci roku 2014, jak uvádí Global Status Report REN21.

Čtěte více : www.WWindEA.org

 
Partneři