Energetický mix ČR

Energetický mix České republiky 2010 - 2016

  Platnost k datu
  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Druh elektrárny Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW] Výkon [MW]
Parní (PE) 10769 10787,5 10644 10819 10904 10738 10850
Jaderné (JE) 3900 3970 4040 4290 4290 4290 4290
Fotovoltaické (PV) 1959,1 1971 2086 2132 2061 2070 2068
Přečerpávací (PVE) 1146,5 1146,5 1146,5 1146,5 1072 1172 1172
Vodní (VE) 1056,1 1054,6 1069 1083 1190 1087 1090
Paroplynové (PPE) 590,7 590,7 520 518 1363 1363 1363
Bioplynové (PSE) 433,7 510,8 750 820 766 861 861
Větrné (VTE)* 215 217 260 268 283 283 282
Celkem 20072,9 20250 20520 21079 21923 21856,5 21989

Energetický mix České republiky 2010 - 2016

  Platnost k datu
  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Druh elektrárny Podíl % Podíl % Podíl % Podíl % Podíl % Podíl % Podíl %
Parní (PE) 53,6 53,3 51,9 51,3 49,7 49,1 49,3
Jaderné (JE) 19,4 19,6 19,7 20,4 19,6 19,6 19,5
Fotovoltaické (PV) 9,8 9,7 10,2 10,1 9,4 9,5 9,4
Přečerpávací (PVE) 5,7 5,7 5,6 5,4 5,0 5,4 5,3
Vodní (VE) 5,3 5,2 5,2 5,1 5,3 5,0 5,0
Paroplynové (PPE) 2,9 2,9 2,5 2,5 6,2 6,2 6,2
Bioplynové (PSE) 2,2 2,5 3,7 3,9 3,5 3,9 3,9
Větrné (VTE)* 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Data jsou převzata ze stránek ERU                                
Jediné zdroje které v daném období významněji rostly jsou jaderné -  modernizace Dukovan a bioplynové.                                
*VtE jsou použity dle CSVE, která operuje pouze s funkčními VtE.                                
**Brutto spotřeba ČR je údaj obsahující hrubou výrobu mínus čistý vývoz a je to cca 70 TWh ročně

 

Energetický mix ČR v % pro rok 2016

Energetický mix ČR v % pro rok 2015

Energetický mix ČR v % pro rok 2014

Energetický mix ČR v % pro rok 2013

Energetický mix ČR v % pro rok 2012

Energetický mix ČR v % pro rok 2011

Větrné elektrárny v ČR
Partneři